Author Patries Baijer

Patries Baijer, registermediator en stiefplancoach. Zij zorgt dat alle partijen gehoord worden, door haar neutrale houding komt er ruimte om het conflict bespreekbaar te maken. De oplossing komt uit de partijen waarbij het haar taak is om ervoor te zorgen dat deze evenwichtig en werkbaar is. Als stiefplancoach /mediator zorgt zij ervoor dat er met andere ogen naar de situatie gekeken wordt, waardoor de inzichten haast vanzelf komen.